Archive | Veljača 2014

Ventilacija, klima, rekuperator

Dobio sam ponude za izvedbu ventilacijskog sustava. Ovo su cijene iz najpovoljnije ponude, sa ugradnjom i PDV-om, specifično za moj objekt:

Kanalski razvod:              19.900,00 kn

Kanalski split sustav:        14.480,00 kn

Rekuperator:                    12.875,00 kn

Ukupno:                            47.255,00 kn

Cijena kanalskog razvoda uključuje kanale od pocinčanog lima sa Armaflex 6 mm izolacijom, fazonskim i spojnim komadima te montažom. Ali bez štemanja šliceva za smještaj kanala u zidu… cicije. Tko ima mogućnosti napraviti razvod sa plastičnim cijevima, npr. kroz potkrovlje bez tavana, proći će znatno jeftinije na ovoj stavci jer ne treba koristiti toliko izolacije. Izolacija je u ovom slučaju gotovo 30% vrijednosti.

Kanalski split sustav se odnosi na klimu Mitsubishi snage 2,5 kW sa vanjskom jedinicom i unutarnjom kanalskom jedinicom, sa montažom i cijevima.

Cijena za rekuperator uključuje sam uređaj od Daikina (8.500 + PDV) kapaciteta 350 m³/h i montažu. Moguće je i ugraditi nešto jeftiniji uređaj, npr. Trendair istog kapaciteta košta 5.800 + PDV.

Možda se može pregovarati pa dobiti 5% nižu cijenu ali bih to zanemario jer s druge strane uvijek ima nekih dodatnih troškova kada se krene precizno raditi obračun radova, pa se te brojke otprilike poništavaju.

Dovoljan je samo površan pogled da se vidi da cijeli sustav ne može ekonomski opravdati ulaganje pa ga ne treba po meni detaljno analizirati. Zato ga treba gledati isključivo kao luksuzni dodatak koji omogućava udobnije korištenje objekta i bolju kvalitetu zraka pa time povećan komfor života u takvom objektu. A nešto malo ulaganja će i vratiti, možda 10.000 kn nakon nekog vremena (neka npr. ugrubo uštedi cca 2000 kWh/godišnje x 0,25 kn/kWh za toplinsku pumpu = 500 kn/godišnje ili 2000 x 0,43 za plin = 860 kn/godišnje). Takav sustav može još nešto malo uštede donijeti i kod hlađenja jer ne treba jača klima sa dvije ili više unutarnjih jedinica, ali mislim da je i to zanemarivo. A i činjenica da od tih 47.000 skoro 12.000 treba dati državi za, upristojenim riječima jednog starijeg gospodina, zdravlje one stvari mi je odvratna.

Sve to znači da vjerojatno kod mene na objektu neće biti ugrađen takav sustav, sudeći prema iznosima koji dolaze u ponudama za ostale radove. Treba još provjeriti ima li bez rekuperatora toplinska pumpa od 8 kW dovoljno snage za grijanje. Projektant mi je usmeno prenio da može, trebam samo vidjeti izračun.

Mora se, doduše, napomenuti i da je za rekuperator moguće dobiti poticaj pa će cijeli iznos biti manji za cca 6-7.000 kn. Trebalo bi i provjeriti može li cijeli sustav kao takav kandidirati za poticaj.

Oglasi
%d bloggers like this: