Archive | Svibanj 2016

Grijanje – prva godina

Planirate kupiti stariju kuću za uređenje poput nas ili useliti u prizemlje nove kuće, u oba slučaja bez toplinske izolacije, a nemate predodžbu koliko će vas koštati grijanje? Evo mojih brojki koje mogu pomoći da dobijete približnu sliku, a odnose se na razdoblje od 01.05.2015.-01.05.2016. Zima nije baš bila oštra, ali s druge strane namjerno nismo štedjeli jer sam htio dobiti pravu sliku. Grijali smo se tako da bude komforno, u dnevnoj sobi smo držali oko 22° C i ponekad ostavljali kroz noć jer se dijete, naravno, stalno otkriva po noći.

Ovo su neke ulazne informacije radi što realnije usporedbe:

  • grijani prostor cca 73 m2 samo prizemlja
  • zidovi 25 cm od starog bloka “četvorke”, žbuka iznutra i izvana
  • fert strop (“monta”) iznad prizemlja sa 2 cm xps stiropora i cementnom glazurom 4 cm
  • stubište pokriveno stiroporom da se spriječi gubitak topline u potkrovlje
  • PVC stolarija, Salamander profili sa dvoslojnim staklom (i loše ugrađenim brtvama)
  • na podu 4 cm xps-a sa cementnom glazurom 5 cm

Sustav (na linkovima su svi detalji, da ih ne moram ovdje raspisivati):

Potrošnja:

Od 01.05.2015.-01.05.2016. potrošili smo 1455 m3 plina.

Ako za izračun utrošene energije uzmem podatke iz posljednjeg obračuna plinare pa izračunam po formuli za pretvaranje m3 u kWh:

Hd = 9,643059 kWh/Sm3;  Koeficijent brojila = 1,009913;

E [kWh] = V [m3] x 1,009913 x Hd [kWh/Sm3]

E = 1455 [m3] x 1,009913 x 9,643059 [kWh/Sm3] = 14.169 [kWh]

Pomnožimo to sa cijenom plina na 31.03.2016. od 0,3828 kn/kWh da dobijemo koliko nas je koštala cijela sezona 2015/2016:

14.169 [kWh] x 0,3828 [kn/kWh] = 5.423 kn

Moram napomenuti da je u toj količini plina i plin potrošen za toplu vodu i kuhanje. U tri ljetna mjeseca trošili smo oko 250 m3, što na kraju daje oko 1000 kn koje treba odbiti da se dobije čisti iznos potrošen samo na grijanje.

I za kraj usporedba sa Energetskim certifikatom koji sam dobio prilikom kupnje kuće u kojem stoji: Q”H,nd,ref = 186 kWh/(m2a), što svrstava zgradu u E kategoriju (≤ 200). Izračun je napravljen za ukupnu površinu, zajedno sa sobama u potkrovlju koje se ne koriste i ne griju.

Kada podijelimo stvarno potrošenu energiju sa stvarno grijanom površinom:

14.169 [kWh] / 73 m2 = 194 kWh/m2 , što svejedno zadržava zgradu u E kategoriji, čak i ako odbijemo energiju potrošenu za kuhanje i toplu vodu. Dakle, sve je to tu negdje. 🙂

Oglasi
%d bloggers like this: